Woonhuis; De Witte Roos, 1563


Woonhuis * Oude Delft 73 * 2611 BC Delft


WOONHUIS bestaande uit voor- en achterhuis. Pand met gave, drie vensterassen brede Lodewijk XIV- lijstgevel. Omlijsting van deur, bovenlicht en bovenvenster eveneens Lodewijk XIV. Deurkalf in dezelfde stijl bij restauratie in 1992 aangebracht. Gesneden consoles onder de kroonlijst zowel boven de muurdammen als boven de vensters. Hardstenen plint met voluutvormige versieringen. Getoogde vensteromlijstingen; roede-indeling daterend van restauratie in 1992. Zijmuren en samengestelde balklagen daterend van herbouw niet lang na de stadsbrand van 1536, natuurstenen consoles in de voorkamer afgehakt. Restanten van een beschilderd 17e-eeuws plankenplafond op de eerste verdieping boven de gang. Verder voorname 18e-eeuwse uitrusting met rijke stucgang in volle lengte langs voor- en achterhuis met witmarmeren vloer (Lodewijk XIV). In de voorkamer gesneden houten Rococo plafondversieringen en boezemdecoratie in Empire-stijl. Achtergevel met nog gedeeltelijk 16e-eeuws metselwerk, waarin hardstenen tweelicht van de kelder, op de verdiepingen ramen in 19e-eeuwse vormen, de kruiskozijnen in de top, daterend van de restauratie in 1992, zijn kopieën van een zoldervenster. Achterhuis ook in de kern 16e-eeuws met latere houten en bespannen invullingen om en tussen de moerbinten. Het gehele huis gerestaureerd in 1992. Woonhuis van architectuurhistorisch belang.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed