Monumentaal kantoorpand, 1890


Woonhuis * Minrebroederstraat 5 * 3512 GS Utrecht


Een 18e eeuws tweebeukig woonhuis, bestaande uit twee bouwlagen, een kap parallel aan de straat en kelders, met een ongepleisterde lijstgevel.

Zoals langs de Minrebroederstraat meer voorkomt, is dit pand een samenvoeging van twee huizen. Het linker en tevens breedste gedeelte is een in aanleg middeleeuws voorhuis met haaks daarop een later achterhuis. Beide delen hebben kelders met tongewelven; het voorste gedeelte heeft in de linkermuur een kaarsnis.

Het rechter gedeelte had ook een onderkelderd, mogelijk middeleeuws, voorhuis en een, hier losstaand, achterhuis.

In de 18e eeuw zijn beide elementen door een complete herbouw samengevoegd tot het huidige gebouw met twee beuken. De vroeg 19e eeuwse voorgevel heeft de 18e eeuwse of mogelijk twee oudere gevels vervangen. Deze gevel is op de ramen na geheel intact. De achtergevel is een wel over de volle breedte doorlopende 18e eeuwse gevel, waarin ook de vensters met roedeverdeling nog aanwezig zijn.

Het hoge zadeldak aan de voorzijde heeft grenen jukken waarop in de 20e eeuw gordingen zijn aangebracht. Op het achterhuis staat een 19e eeuws schilddak, waarschijnlijk als vervanging van de oorspronkelijke kap.

De linker topgevel van het voorhuis is een, gedeeltelijk herkenbare, trapgevel met door pannen gedekte trappen. Deze trapgevel kan behoren tot de voorganger van het huidige huis. De rechter topgevel aan een, nu dichtgebouwd, steegje heeft op zolder twee gedeeltelijk oorspronkelijke vensters.

Dit pand is een goed voorbeeld van samenvoeging van twee huizen. Daarnaast zijn ook de restanten van de middeleeuwse voorganger, met name de linker voorkelder, van belang. De voorgevel met trap is van architectonisch belang.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed