Heerlijkheid Marienwaerdt, 1800


Woonhuis * Marienwaerdt 't Klooster 5 * 4153 RR Beesd

Hier kan uw foto staan
Omschrijving onderdeel 12: BOERDERIJ 'NIEUWE BOUWING'.

Nabij het hoofdgebouw ligt de boerderij 'Nieuwe Bouwing' uit circa 1800 met de achtergevel naar de weg gekeerd, thans in gebruik als woonhuis. De boerderij valt op door de langgerekte vorm, waarschijnlijk is het gedeelte aan de weg met de dubbele inrijdeuren een koetshuis of wagenstalling geweest met een in het verlengde aangebouwd woonhuis. De boerderij komt voor op de kadastrale minuut van omstreeks 1830.

Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen pand bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een met riet gedekt wolfdak met bakstenen nokvorst en ter hoogte van het woonhuis twee gemetselde schoorstenen. De gevels zijn gemetseld in kruisverband met zwart geschilderde plint, de achtergevel is witgepleisterd.

De voorgevel aan de noordzijde heeft negen vensterassen met acht 24-ruits schuifvensters en een excentrisch geplaatste deur met gedeeld bovenlicht. De muur is opnieuw opgemetseld, de twee rechter vensters en de dakkapel zijn van recente datum. In de gevel aan de wegzijde bevindt zich een de dubbele inrijdeur onder een kortboog met een 24-ruits schuifvenster daarboven. Aan de westkant van de blind uitgevoerde achtergevel springt een nieuw aangebouwde vleugel ten behoeve van het woongedeelte naar voren, deze aanbouw is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Waardering


De BOERDERIJ 'NIEUWE BOUWING' behorend tot de historische buitenplaats Mariënwaerdt is van algemeen belang:

- wegens de ouderdom;

- als voorbeeld van een boerderij, in plattegrond en opstand, uit de vroege 19de eeuw;

- wegens de gaafheid van het ensemble met schuur en hooibergen;

- als onderdeel van een cluster boerderijen die direct om het hoofdgebouw zijn gebouwd;

- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed