Kasteel, buitenplaats; paleis Lofen


Kasteel * Servetstraat 3 * 3512 JG Utrecht


De in het perceel en bijbehorende tuin aanwezige Romeinse en middeleeuwse resten van het Keizerlijk Paleis Lofen.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed